CHP werd genomineerd door Hansa Heemann in Duitsland

12/09/2013

CHP is door Refresco Ninove (BE – Soft Drinks) aangesteld voor een vervanging van de huidige “natte” en “halfdroge” op de 3 PET afvullijnen door de CHP MicroDry™ smeertechnologie DLS-5000/DLT-333.

Beide luchttransportbanen werden ook voorzien van de DLAC technologie door een eenvoudige uitbreiding op de pomp- en stuureenheid DLU-5000-S7D2.

Onze talrijke referenties binnen de Refresco groep in Duitsland (PET) en Nederland (karton en blik) hebben uiteraard het beslissingsproces vergemakkelijkt.

Het onderhoudsvrije direct contact principe (zonder borstels, zonder versproeiing) en ook de belangrijke kostenbesparingen worden beschouwd als een belangrijk competitief voordeel.

Voor meer informatie kunt u zich wenden bij Lucien van Hooren.