Voordelen

De uitzonderlijke voordelen op vlak van HSEQ, hoge duurzaamheid, zeer lage operationele kosten (smeermiddel en onderhoud) en hoogste lijnrendementen maken de DLS-5000 technologie als de uitgelezen baansmeer-oplossing voor de F&B industrie.

Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit (HSEQ)

De productie-eenheden bij onze klanten worden meer en meer onderworpen aan duurzaamheidscriteria om de milieu-afdruk met betrekking tot water- en energie verbruik alsook afvalproductie te reduceren.

Met behulp van CHP’s DLAC MicroDry™ smeertechnologie kan de klant deze doelstellingen realiseren.

Gezondheid

 • sterke afname van slijtagestof van flessennek en geleidingstrip
 • geen blootstelling aan schadelijke aerosolen
 • geen sporen van smeermiddel in de fles

Veiligheid

 • lagere frequentie van reinigingen en filtervervangingen reduceert het aantal manuele interventies
 • geen blokkades meer, dus geen manuele tussenkomsten meer vereist
 • volledig droge werkomgeving

Milieu

 • afname van het stroomverbruik van de ventilatoren (tot 45% reductie)
 • beduidend minder vervuiling veroorzaakt door slijtagestof
 • minder afval (afvalwater van reiniging en filtermaterialen)
 • de technologie biedt mogelijkheden om het geïnstalleerd vermogen van de ventilatoren te verlagen

Kwaliteit

 • verhoogde stabiliteit van de fles gedurende transport
 • een blokkadevrij transportde DLAC/DLT-333 techn
 • ologie biedt een onderhoudsvrije en duurzame technische oplossing
 • voldoet aan de HACCP vereisten (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Economie

Door de DLAC/DLT-333 technologie kan de klant de lijnefficiëntie beduidend verhogen.

Op basis van een analyse van diverse projectrealisaties gedurende de laatste 5 jaren kan men de besparingen als volgt samenvatten :

 • Productie-uitval ten gevolge van opstoppingen                                tot – 100%
 • Energieverbruik van ventilatoren                                                      tot –   45%
 • Kostenbesparing op reiniging van de strips                                      tot –   90%
 • Minder filtervervangingen                                                                 tot –   50%
 • Vervanging van geleidingstrips                                                         tot –   75%

Er is geen noodzaak tot het sluiten van dure onderhoudscontracten voor correctief en preventief onderhoud, regelmatige desinfecties en levering van smeermiddelen.

Wij bevelen weliswaar aan een inspectie-overeenkomst te sluiten voor een halfjaarlijkse controle met o.a. een visuele controle, de controle van de injectie-openingen en de eventuele aanpassing van de parameters in de stuurgroep ; er wordt van elke inspectie een volledige rapport opgemaakt.

Indien de klant tot een dergelijke inspectie-overeenkomst afsluit kunnen we volgende garanties aanbieden :

 • een 5 jaren garantie voor levering van vervangstukken voor defecte onderdelen
 • een verbruiksgarantie van het smeermiddel met terugbetalingsclausule

Indien de klant ons een lay-out bezorgt kunnen we een aanbieding voorleggen; zo we de actuele operationele kost en productietijden bekomen kunnen we bovendien de specifieke besparingen en ROI berekenen.

Pay-back van de investeringen situeert zich tussen 6 en 12 maanden.