Getuigenissen

Wereldwijd opererende Watergroep

“De productiviteitsverbeteringen werden begroot op 50% tot 70% afname van opstoppingen ; onze verwachtingen werden overtroffen gezien, op de omschakelstations na, er zich geen enkele opstopping nog voordoet.

Het grootste voordeel van CHP systeem is dat de productiviteit van de lijn merkelijk is verhoogd. Enkel op basis hiervan verkregen we reeds een korte pay-back op de investering.
Daarbovenop realiseerden we een energiebesparing op de lijnventilatoren die nu slechts op halve capaciteit werken. De toegenomen standtijd van de aanzuigfilters en de verhoogde levensduur van de nekgeleidingen bezorgden on nog extra besparingen.

We realiseerden een zeer korte pay-back op basis van toegenomen lijnrendement, en de rest kregen we er gratis bij !
Dat is pas echte productiviteitswinst en energiebesparing !

Europese brouwerijgroep

“Het CHP smeersysteem werd net geïnstalleerd en we konden reeds al onze blokkades elimineren; de frictie is met ongeveer 50% afgenomen; we realiseerden een sterke afname in stroomverbruik en verhoogden ons lijnrendement.

Deze resultaten zijn impressionant, temeer omdat CHP ons vertelde dat de optimale werking pas bereikt wordt na 6 à 8 weken.

Gebaseerd op deze resultaten zal dit zeker niet onze laatste samenwerking zijn met CHP !”