Gevalstudies

Sinds 2007 heeft CHP reeds meer dan 150 PET luchtlijnen met de DLAC/DLT-333 technologie uitgerust.

De gebruikte technologie is een spin-off van de MicroDry™ baansmeer technologie (DLS-5000/DLT-333).

De druk op onze klanten om te besparen op het PET materiaal en/of de introductie van speciale vormgevingen van de flessen leiden vaak tot problemen in het flessentransport welke het lijnrendement in belangrijke mate negatief beïnvloedt.

De DLAC technologie lost tot 100% van deze problemen op en biedt bovendien belangrijke besparingen op vlak van energieverbruik, reinigingskost en vervangkost van aanzuigfilters.

Het lijnrendement kan gemeten worden aan de hand van het aantal “stops en foutmeldingen in verlies % vuller” ; mogelijk resterende problemen zijn niet frictiegebonden maar vaak gerelateerd tot mechanische problemen, bv. in omschakelstations.

Een zelfde transport capaciteit (output) kan bekomen worden met een belangrijke afname van de opgenomen stroom van de lijnventilatoren ; dit dankzij de afname van zowel de frictie tussen geleiding en nek als de drukval over de aanzuigfilters.

De frequentie van reiniging en filtervervanging is beduiden minder dankzij de afname van het slijtagestof.

Een marktleider in Frisdranken

 6 PET Luchtlijnen (650m) / Uitvoering in 2007
Rendement van vuller+ 2,05%(voor DLAC: 3,52 – na DLAC: 1,47)
Energiebesparing– 42%
Reiniging– 95%(voor DLAC: wekelijks – na DLAC: 2x/jr)
Filtervervanging– 50%(voor DLAC: 1x/2wk – na DLAC: 1x/mnd)

Een internationale Watergroep

2 PET Luchtlijnen (520m) / Uitvoering in 2012
Blokkades per dag– 78%(voor DLAC: 1 200 – na DLAC: 275)
Energiebesparing– 38%
Reiniginggeen gegevens bekend
Filtervervanginggeen gegevens bekend