PET Luchtlijnen

MicroDry™ smering van de nek-geleiding van de PET fles verhoogt in belangrijke mate het lijnrendement.

Klanten erkennen dat ons “DLAC” concept voor MicroDry™ smering van luchtlijnen samen met het hoog performante smeermiddel DLT-333® “dé nieuwe oplossing is voor een oud probleem”.

Met slechts 2,0 lit DLT-333® per jaar en per 100 meter luchtlijn bereiken we het volgende:

  • tot volledige eliminatie van de opstoppingen
  • tot 45% energiebesparing op de ventilatoren
  • substantiële afname van de noodzaak tot reiniging
  • minder frequente vervanging van de aanzuigfilters

Luchtlijnen worden ingezet voor het transport van lege PET flessen vanaf de preform-blaasmachine, de sorteerder of depalletiseermachine tot de vuller.

De overgrote meerderheid van deze lijnen kampt met blokkades van de flessen welke uitval creëren en het rendement van lijn en vuller verlagen; de meeste van deze klemmingen situeren zich aan bochten en bij hoogteverschillen, maar sommige komen zelfs in rechte stroken voor.

Deze blokkades worden veroorzaakt door onstabiel gedrag van de fles veroorzaakt door:

  • graduele afname van de luchtstroom door verhoogde drukval over de filter
  • zeer lichte of speciaal gevormde flessen
  • hoger opgelegde productievolumes

Specifieke problemen kunnen door re-engineering deels verholpen worden maar de DLAC/DLT-333 technologie wordt algemeen erkend als een zeer efficiënte en duurzame technologie die de blokkade problemen voor alle types van nekprofielen kan verhelpen; enkel hiermede worden reeds lage terugbetalingstermijnen van de investering gerealiseerd.

Het luchtvolume van de ventilatoren kan sterk worden gereduceerd wat bijkomend een energiebesparing tot 45% oplevert.

We maken hierbij gebruik van het hoog efficiënte smeermiddel DLT-333® dat geregistreerd is als goedgekeurd voor de voedingsindustrie onder NSF-H1.

De hierbij gebruikte controle- en pompeenheid DLU-5000 of DLU-5100 werkt volledig automatisch en kan eventueel ingezet worden voor andere luchtlijnen en/of droge smering van mechanische transportbanen.

Deze technologie is een van onze belangrijkste spin-off activiteiten ; er zijn reeds meer dan 150 luchtlijnen met het DLAC/DLT-333 systeem uitgerust.

Belangrijke OEM’s zoals Krones, KHS, Sidel en Allicance Industrial hebben deze technologie uitgebreid getest en erkend als beste oplossing om blokkade problemen te voorkomen.

Er zijn ook positieve testresultaten voor gebruik op aseptische lijnen.