Voordelen

De uitzonderlijke voordelen op vlak van HSEQ, hoge duurzaamheid, zeer lage operationele kosten (smeermiddel en onderhoud) en hoogste lijnrendementen maken de DLS-5000 technologie als de uitgelezen baansmeer-oplossing voor de F&B industrie.

Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit (HSEQ)

De productie-eenheden bij onze klanten worden meer en meer onderworpen aan duurzaamheidscriteria om de milieu-afdruk met betrekking tot water- en energie verbruik alsook afvalproductie te reduceren.
Conventionele natte smeersystemen voldoen niet aan deze criteria en vandaar winnen semi-droge en droge smeringen meer veld in de dranken- en zuivel industrie. CHP’s MicroDry™ Baansmering is een superieure technologie die stappen vooruit is op de concurrentie op vlak van minimaliseren van de HS&E impact en het maximaliseren van het kwaliteitsniveau.

Gezondheid

 • voorkomt bacterie- en schimmelvorming
 • geen blootstelling aan aerosolen
 • geen sporen van smeermiddel binnen in lege verpakkingen
 • ondersmering reduceert het geluidsniveau

Veiligheid

 • volledig droge werkvloer
 • de volledig automatische en onderhoudsvrije uitvoering voorkomt regelmatige interventies
 • de optie met geïntegreerde automatische reiniging vermijdt blootstelling aan reinigingsproducten of warm water

Milieu

 • geen waterverbruik noch afvalwaterbehandeling
 • sterke reductie van smeermiddelverbruik
 • afname van stroomverbruik van aandrijfmotoren door de lagere en instelbare frictiewaarden
 • minder vervuiling vanwege smeermiddel
 • ondersmering biedt potentieel om het aandrijfvermogen te reduceren (startstroom is 40% tot 50% lager)

Kwaliteit

 • belangrijk afname van stuwdruk voorkomt beschadiging van verpakkingen
 • verhoogde stabiliteit van de verpakking door doelgerichte boven- en ondersmering (ook geen stick-slip fenomenen meer)
 • de hoge kwaliteitsstandaard van de baansmeerinstallatie draagt bij tot een verhoogd efficiëntiepeil van de vullijnen
 • de technologie voldoet aan de HACCP eisen (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Economie

De specifieke technische eigenschappen van het DLS-5000 systeem garanderen een maximale lijnefficiëntie.

Diverse gevallenstudies welke gedurende de laatste 10 jaren werden uitgevoerd illustreren de belangrijke besparingen in de operationele kosten :

 • Productie-uitval door beschadigde of omgevallen verpakkingen     tot – 100%
 • Waterverbruik en afvalwater behandeling                                       tot – 100%
 • Ongevalskosten ten gevolge van vallen                                          tot – 100%
 • Onderhoud en regelmatige desinfectie van de smeerinstallaties     tot –   90%
 • Verbruikskost van smeermiddel                                                      tot –   85%
 • Vervangkost van geleiding en kettingen                                         tot –   50%
 • Energiekosten                                                                                tot –   30%

Er is geen noodzaak tot het sluiten van dure onderhoudscontracten voor correctief en preventief onderhoud, regelmatige desinfecties en levering van smeermiddelen.

Wij bevelen weliswaar aan een inspectie-overeenkomst te sluiten voor een halfjaarlijkse controle met o.a. een visuele controle, de controle van de injectie-openingen, de opmeting van frictiewaarden en de eventuele aanpassing van de parameters in de stuurgroep ; indien noodzakelijk worden ook de parameters van doseurs aangepast; er wordt van elke inspectie een volledige rapport opgemaakt.

Indien de klant tot een dergelijke inspectie-overeenkomst afsluit kunnen we volgende garanties aanbieden :

 • een 5 jaren garantie voor levering van vervangstukken voor defecte onderdelen
 • een verbruiksgarantie van het smeermiddel met terugbetalingsclausule

Indien de klant ons een lay-out bezorgt kunnen we een aanbieding voorleggen; zo we de actuele operationele kost en productietijden bekomen kunnen we bovendien de specifieke besparingen en ROI berekenen.