MicroDry™ Doseer Technologie

Direct contact principe:

Geen borstels (hoge onderhoudskosten) of sproeisystemen (niet effectief)

Maar

Directe injectie van uitermate kleine hoeveelheden van het specifieke smeermiddel DLT-333® in elke individueel wrijvingsvlak voor een optimale en stabiele frictiewaarde.

Zeer geringe hoeveelheden van het smeermiddel worden geïnjecteerd in de kritische wrijvingsvlakken:

 • tussen de bovenzijde ketting en de verpakking (bovensmering)
 • tussen de ketting en de slijtstrip (ondersmering)

Bij elke smeercyclus wordt het smeermiddel naar de injectiepunten toegevoerd door middel van instelbare micro doseer eenheden.

De injectiepunten zijn als volgt aangebracht:

 • voor de bovensmering wordt een verdeelplaat aangebracht in de terugloopzijde van de ketting
 • voor de ondersmering injecteren we direct in de slijtstrip

De smering kan dan met behulp van 2 parameters worden geoptimaliseerd:

 • de smeerfrequentie (aantal smeercycli per uur) welke per afvullijn op de stuurgroep kan worden ingesteld ; deze is voornamelijk afhankelijk van het type verpakking (PET fles, glazen fles, karton verpakking, blik, enz.)
 • het injectievolume per ketting door middel van de inregeling van de slaglengte van elke variabele doseereenheid ; deze instelling wordt voornamelijk bepaald door de lay-out (de uitloopbanen van een vuller en in-liners vereisen een zeer lage frictiewaarde, invoerbanen van etiketteer- en verpakkings machines vereisen daarentegen een hogere frictiewaarde)

Deze parameters worden bij de oplevering van de installatie vastgelegd.

Belangrijke algemene voordelen van de DLS-5000 MicroDry smeertechnologie:

 • Volledig droge microscopisch dunne smeerfilm
 • Stabiele frictiewaarden
 • Hoog-efficiënte smering (enkel wrijvingsvlakken worden gesmeerd)
 • Geen aerosolen
 • Geen product contaminatie
 • Onderhoudsvrije werking
 • Zuivere transportbanen
 • Extreem laag smeermiddelverbruik (DLT-333®)

Specifieke aandachtspunten

Bovensmering

 • individueel instelbare frictiewaarde tussen ketting en verpakking
 • minimale tegendruk bij massatransport
 • belangrijke vermindering, tot volledige eliminatie, van vallende en/of beschadigde verpakkingen
 • uitermate doeltreffend voor hoge capaciteitslijnen en kritische in-liners
 • verwaarloosbare overdracht van smeermiddel naar de verpakking resulterende in lage verbruiken en stabiele frictiewaarden

Ondersmering

 • eliminatie van stick-slip fenomenen bij hogere belastingen
 • verhoging van levensduur van ketting en slijtstrip
 • verlaging van de stroomopname van de aandrijvingen
 • reductie van het geluidsniveau

Typische frictiewaarden van een PET afvullijn

Bovensmering                                                Ondersmering

 • DVD Friction Measurement
 • DVD Alliance

Set met ingebouwde reiniging (voor nieuwe lijnen)

Voor nieuwe vul- en verpakkingslijnen CHP ontwikkelde een “all-in-one” verdeelkit voor zowel micro droge smering als baanreiniging.

Deze “all-in-one” modulaire en compacte verdeelkit is ontworpen voor elke type van transportbaan en verzorgt:

 • bovensmering
 • ondersmering
 • inwendige reiniging
 • uitwendige reiniging

Automatische baanreiniging wordt meer en meer toegepast:

 • een regelmatige verwijdering van productresten is noodzakelijk om een minimale hygiëne-standaard te verzekeren
 • het gebruik van water in vullers en sommige machines veroorzaken bacteriegroei en/of schimmelvorming in de banen
 • manuele reinigingsoperaties resulteren in relatief hoge arbeidskosten
 • een manuele inwendige reiniging noodzaakt een demontage van de kettingen
 • de uitvaltijd gedurende een manuele reiniging verlaagt de globale lijnefficiëntie

Deze sets kunnen rechtstreeks geleverd worden aan de desbetreffende constructeur welke ze dan inbouwt gedurende de assemblage van de transportbanen.

Het aanbevolen reinigingsmiddel is:

 • warm water (45°C tot 55°C)
 • alkalisch schuimmiddel (spoelen/schuimen/inwerking/spoelen/drogen)

Enkelvoudige baan uitgerust met de “all-in-one” verdeelkit

Meervoudige transportbaan uitgerust met de “all-in-one” verdeelkit

Reinigingsgroepen

Het gebruik van volgende reinigingsgroepen wordt aanbevolen:

 • mobiele reinigingsgroep welke manueel op het verdeelnet van elke lijn wordt aangesloten ; na opstart worden alle reinigingsstappen automatisch doorlopen
 • volledig vast opgestelde reinigingssysteem voor schuim- of warmwater reiniging ; voor flessen- en bliklijnen wordt het tracé tussen vulmachine en inpakker in zones ingedeeld die opeenvolgend volledig en automatisch alle reinigingsstappen doorlopen

Stuur- en pompgroepen voor microsmering

CHP heeft 3 “DLU” types ontwikkeld om optimaal aan de noden van de klanten te voldoen:

 • DLU-5000 voor sturing van meerdere lijnen met diverse verpakkingen en capaciteiten (kan tot alle lijnen binnen eenzelfde gebouw beheren)
 • DLU-5100 voor droge smering van één of meerdere gelijkaardige kleinschaligere lijnen
 • DLU-5160 voor specifieke kleinere toepassingsgebieden