Gevalstudies

Sinds 1998 heeft CHP op meer dan 1 000 bestaande verpakkings- en flessenlijnen de bestaande natte en halfdroge baansmeringen vervangen door de DLS-5000 technologie.

Naast de kostenbesparingen zijn ook de automatisatiegraad, lijnefficiëntie, duurzaamheid en prestaties op vlak van HSEQ belangrijke evaluatiecriteria.

Grafieken met Kostenbesparingen

Afvalwaterbehandelingskosten werden niet mee opgenomen gezien die meestal moeilijk tot te wijzen zijn naar de individuele productielijnen.

De onderhoudskosten van de MicroDry™ baansmering hebben betrekking op de inspectiekosten van CHP of haar partner.

Lijnrendementen betreffen het omvallen van verpakkingen en opstoppingen en/of beschadigingen door te hoge stuwdruk.

 

Een marktleider in Europa voor zuivelproducten

– 6 Karton lijnen (1L) voor verse melkproducten –

 

Redesign_Example 2 SDF DLS Operating cost savings

 

Een wereldwijd marktleider voor zuivelproducten

– 13 HDPE lijnen voor verse melkproducten –

Redesign_Example 1 DLS Operating cost savings

 

Een vooraanstaand internationaal waterbedrijf

– 2 PET lijnen voor waterafvulling (1,0L en 1,5L) –

Redesign_Example 3 NWB DLS Operating cost savings

Een marktleider van frisdranken

 – 3 PET lijnen voor frisdranken (0,5L tot 2,0L) –

Redesign_Example 4 CCEB DLS Operating cost savings

Brouwerij

 – 3 blikken lijnen (0,33L tot 0,5L) –

Redesign_Example 5 MCUK DLS Operating cost savings